Koszt utrzymania

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w 2019 roku wynosi 3359,92 zł