Koszt utrzymania

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w 2018 roku wynosi 3196,79 zł